...

HANDLEDARUTBILDNING

Innehållsförteckning

Boka kurs idag!

Boka direkt via vår webb eller kontakta oss.

Handledarutbildning: Minska risker och främja trafiksäkerhet

| Pris: 450 kr/person

Upptäck fördelarna med vår handledarutbildning Vill du bli en kompetent handledare för privat övningskörning och minska riskerna för trafikanten? Vi erbjuder en handledarutbildning i Uppsala, som främjar trafiksäkerhet och skapar en säkerhetsmedvetenhet hos din blivande elev. Genom regelbunden och omfattande träning kan privat övningskörning ge unika fördelar.


1. Handledarutbildning

Från och med den 1 januari 2006 krävs en introduktionsutbildning för att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil. Vår handledarutbildning fokuserar på att minska riskerna vid privat övningskörning genom att adressera specifika faror som alkohol och droger, bristande bältesanvändning samt höga hastigheter.


2. Varaktighet och innehåll

Under minst 180 minuter (exklusive pauser) kommer både handledare och elev att få omfattande kunskap om dessa ämnen och mycket mer. Den totala kurslängden är cirka 3 timmar.


3. Tre huvudmoment i handledarutbildningen

3.1 Mål och innehåll i körkortsutbildningen samt regler för övningskörning

För att vara en effektiv handledare behöver du förstå målen och innehållet i körkortsutbildningen samt vara medveten om reglerna för övningskörning. Detta inkluderar att känna till teori och praktik som krävs för att erhålla körkortet.


3.2 Planering och strukturering av övningskörning för att effektivt fostra och utbilda din blivande elev

En välplanerad och strukturerad övningskörning är nyckeln till att forma en kompetent förare. Vi ger dig verktygen för att skapa en pedagogisk och säker utbildningsmiljö för din blivande elev.


3.3 Viktiga faktorer för trafiksäkerhet såsom alkohol- och drogrelaterade risker, korrekt bältesanvändning och hastighetskontroll

Vi fokuserar på att öka medvetenheten om viktiga faktorer för trafiksäkerhet. Detta inkluderar riskerna med alkohol och droger, vikten av korrekt bältesanvändning samt att lära sig att kontrollera hastigheten för att minimera olycksriskerna.


Säkerställande av genomförd kurs

Efter genomförd handledarutbildning rapporterar vi att både handledare och elever har slutfört kursen och fått nödvändig kunskap för att främja trafiksäkerhet under privat övningskörning.


Bokning och blanketter

Från och med den 1 oktober 2009 kan du enkelt beställa personliga blanketter, inklusive hälsodeklaration, körkortstillstånd och handledarskap, direkt från vår hemsida. Genom att ange dina personuppgifter kan du smidigt genomföra din beställning. Besök vår ”Blanketter”-sida och välj önskad blankett. Vi rekommenderar att du beställer blanketter i god tid innan handledarutbildningen.


Pris och betalning

Priset för handledarutbildningen är endast 450 kr per person. Vid bokning ber vi dig att betala via vårt bankgiro 546-15489 eller Swish 123 655 58 74. 

Var vänlig och ange era namn vid betalningen för att underlätta identifieringen.


BOKNING

För att boka handledarutbildningen, kontakta oss via telefon: 018 – 20 21 21 eller fyll i vårt bokningsformulär för att skicka en förfrågan till oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig bli en säker och kompetent handledare för privat övningskörning i Uppsala.

Varför är handledarutbildningen viktig för privat övningskörning?

Handledarutbildningen är av avgörande betydelse för att säkerställa att privat övningskörning sker på ett tryggt och säkert sätt. Utbildningen syftar till att ge blivande handledare de nödvändiga kunskaperna och verktygen för att effektivt utbilda och fostra sina elever. Genom att genomgå handledarutbildningen kan handledarna lära sig att minska riskerna vid övningskörning och skapa en säker utbildningsmiljö.

 

Handledarutbildningen fokuserar på att adressera specifika faror som alkohol- och drogrelaterade risker, bristande bältesanvändning samt höga hastigheter. Genom att öka medvetenheten om dessa faktorer kan handledarna bidra till att minska olycksriskerna och främja trafiksäkerheten.

 

Att vara en kompetent handledare är avgörande för att förbereda den blivande föraren på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Genom att genomgå handledarutbildningen får handledarna förståelse för målen och innehållet i körkortsutbildningen samt de regler och bestämmelser som gäller för övningskörning. De lär sig också att planera och strukturera övningskörningen på ett effektivt sätt för att utveckla elevens färdigheter och säkerhet.

 

Sammanfattningsvis är handledarutbildningen viktig för att säkerställa att handledare för privat övningskörning har den nödvändiga kunskapen och förståelsen för att främja trafiksäkerheten och skapa välutbildade förare. Genom att investera i handledarutbildningen kan vi tillsammans bidra till att minska olycksriskerna på vägarna och skapa en tryggare trafikmiljö för alla.

Vilka är kraven för att delta i handledarutbildningen för privat övningskörning?

För att delta i handledarutbildningen behöver du ha ett giltigt körkort för den aktuella fordonskategorin och vara minst 24 år gammal. Du bör också ha erfarenhet av att köra i minst 5 år.

Är handledarutbildningen obligatorisk för att få vara handledare för privat övningskörning?

Ja, enligt lag krävs det att man genomgår handledarutbildningen för att vara en godkänd handledare för privat övningskörning.

Hur lång tid tar det att genomföra handledarutbildningen?

Handledarutbildningen har en total kurslängd på cirka 3 timmar, inklusive pauser.

Får jag något intyg efter att jag har genomfört handledarutbildningen?

Ja, efter genomförd handledarutbildning erhåller du ett intyg som bekräftar att du har slutfört utbildningen.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. Vi finns här för att hjälpa dig!

Körkortsakademin – Din väg till körkortet i Uppsala

Vi hjälper dig att ta körkort för automat- eller manuell personbil. Med branschens bästa lärare vid din sida, tar vi hand om allt som rör ditt körkort.

 

Vi erbjuder olika körkortspaket, både intensiva och traditionella kurser, för att passa dina behov. Vår trafikskola strävar efter att göra din utbildning smidig och effektiv.

 

Kontakta oss på telefon: 018 – 20 21 21 eller via vårt bokningsformulär för att boka din körkortsutbildning. Vi ser fram emot att hjälpa dig ta ditt körkort!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.